• Snelle levering
 • Gratis bezorging voor orders vanaf 12 flessen in regio Venlo
 • Veilig betalen via iDeal

Privacy

Privacy policy
Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy verklaring. Persoonsgegevens die je op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of het doen van een bestelling. Van Gelderen Wijn heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij jou privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Van Gelderen Wijn met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website: www.vangelderenwijn.nl en www.vangelderenwijnvenlo.nl

Van Gelderen Wijn waarborgt je privacy
Alle gegevens die door Van Gelderen Wijnworden verzameld, worden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt (uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op één of andere manier openbaar gemaakt), tenzij Van Gelderen Wijn daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Bovendien hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 1. Je domeinnaam maar niet je e-mailadres als je een bezoek brengt aan onze webpagina;
 2. Je e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website;
 3. Je e-mailadres als je dit aan ons communiceert;
 4. Je e-mailadres als je deelneemt aan discussieforums;
 5. De domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 6. Alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt;
 7. Alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

De informatie die wij bewaren wordt gebruikt om:

 1. Je bestelling af te handelen en wordt daarna verwijderd.
 2. De inhoud van onze website te verbeteren. Van Gelderen Wijn gebruikt de gegevens enkel en alleen intern voor het tot stand brengen van de overeenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van de bestelling en om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren en je te informeren over relevante producten en diensten. Jouw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en de informatie die je aan Van Gelderen Wijn geeft bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Gebruik van persoonsgegevens aanpassen
Je hebt te allen tijde het recht op inzage in je persoonsgegevens. Ook heb je het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen uit onze database en/of af te schermen. Dit wanneer de persoonsgegevens onjuist, onvolledig en/of irrelevant zijn. Anderszins kun je een verzoek indienen wanneer je persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.  Als je wenst te reageren op ons privacy beleid of als je vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is vragen we je contact met ons op te nemen.

Cookies
Je bezoek aan onze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. Je kunt jouw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.